Ν-Κ group

produced by CamouflaZ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
The Company


The company  is operating in trading of top quality and innovative
electrological products covering a wide range of consumer needs

and also assumes the design and implementation of electrological
facilities.